O NAS
KOMPETENCJE
PROJEKTY
KONTAKT
Image Alt

Blog

Zjazd Firm Rodzinnych w Łodzi

Najważniejszym punktem Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych było przyjęcie manifestu. Przedsiębiorcy zwracają w nim uwagę na znaczenie rodzinnych działalności dla gospodarki kraju.

„To my jesteśmy polską gospodarką – bez nas nic się nie uda!” – tymi słowami zaczyna się manifest rodzinnych przedsiębiorców, przyjęty podczas zjazdu w Łodzi. Jego sygnatariusze podkreślają, że rodzinne firmy wytwarzają dwie trzecie polskiego PKB i są dumni z tego, w jakim tempie zmniejszają dystans do przedsiębiorstw z innych państw, które nie straciły wielu lat przez ustrój komunistyczny.

„To my, przedsiębiorcy i nasze rodziny, najbardziej i bezpośrednio ryzykujemy własnymi majątkami prowadząc rodzinne firmy. To nas może dotknąć konfiskata rozszerzona, niejasny przepis prawny, zmieniająca się i niejasna polityka podatkowa, nierówne warunki w dostępie do zamówień publicznych. (…) Dziś, na naszych oczach, dokonuje się pokoleniowa zmiana warty. Przedsiębiorcy zakładający swoje firmy na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku przekazują pałeczkę w sztafecie pokoleń. To dobra pora na dokonanie podsumowań i snucie planów na kolejne pokolenie. To więc dobra pora, aby przedsiębiorcy rodzinni przemówili” – czytamy w manifeście.

Zawarto w nim także dziesięć kluczowych, zdaniem rodzinnych firm, punktów, które powinny być zrealizowane. To m.in. większe zaufanie i współpraca z władzą, uproszczenie systemu podatkowego, edukacja młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla rodzinnych firm.

– Manifest ma przedstawić naszą rolę w kraju. Żebyśmy byli szanowani i rozumiani. Bo nie ma nic gorszego, jeśli się tak ciężko pracuje, przysparza dochodu krajowi, a nie jest się zauważanym. Jest nam z tego powodu bardzo przykro. Mam nadzieję, że od tego zjazdu, gdy wybrzmi ten manifest, ta sytuacja się zmieni – mówi Ewa Sobkiewicz, prezes Inicjatywy Firm Rodzinnych, organizatora zjazdu.

Anna Mikołajczyk z firmy Mikomax, którą prowadzi razem z mężem i dziećmi, zwraca zaś uwagę, że dzisiaj firmy rodzinne są bardzo dobrze zorganizowane. – Naprawdę w niczym nie odbiegamy od najlepszych standardów. Nie tylko płacimy podatki, ale i cały czas rozwijamy się, bierzemy udział w międzynarodowych projektach.