CSR - Air Tours Club Incentive Exclusive Events Ski
Widget Image
Air Tours Club
Znacznie lepiej!
Śledź nas

Image Alt

CSR

Wspieramy Fundację Pomocy Chorym na Dystonię.

Nieugięci – Fundacja Pomocy Chorym na Dystonię

Przekazujemy 5% naszych zysków na wsparcie głównych działań Fundacji tj.: leczenie, fizjoterapia, grupy wsparcia, wsparcie psychologiczne, aktywizacja zawodowa i edukacja.

Leczenie: zwiększanie dostępności diagnostyki, terapii, leków refundowanych poprzez współpracę z NFZ, szpitalami specjalistycznymi, jednostkami specjalistycznymi oraz firmami farmaceutycznymi.

Fizjoterapia: nowoczesne metody i dobre praktyki.

Grupy wsparcia: rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne wsparcie osób dotkniętych dystonią.

Wsparcie psychologiczne: zwiększanie dostępności wsparcia psychologicznego poprzez współpracę z jednostkami specjalistycznymi.

Aktywizacja zawodowa: działalność na rzecz edukacji i zwiększania aktywności zawodowej osób dotkniętych dystonią poprzez współpracę z instytucjami oraz firmami.

Edukacja: pozaszkolne formy edukacji mające na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa dotyczącej dystonii.

X